#GEENPRETJEZONDERTOLK: waarover gaat dit?

Gebarentaaltolken worden ingezet in sommige situaties waarbij de ene persoon gebarentaal gebruikt en de andere persoon gesproken taal. In Vlaanderen gaat het meestal om de Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands.


Wat zijn tolkuren?

In het onderwijs, op het werk en in hun privésituatie hebben dove mensen in Vlaanderen recht op het gebruik van tolken Vlaamse Gebarentaal. De prestaties en de vervoerkosten van de tolken worden vergoed door de Vlaamse Overheid.


De privésituatie: wat?

Tolken worden voor allerlei gelegenheden in de privésituatie gebruikt: voor onder andere bezoeken aan de huisarts, oudercontacten, een gesprek bij de bank, met de notaris, met een therapeut, familiefeesten, maar ook voor deelname aan sportactiviteiten of aan het culturele leven.


De privésituatie: hoeveel en hoe?

Elke dove persoon in Vlaanderen heeft recht op 18 tolkuren voor de privésituatie. Als die 18 uren op zijn, dan kan een verdubbeling aangevraagd worden. In die aanvraag moet uitgelegd worden waarom die verdubbeling nodig is. In totaal hebben doven mensen dus recht op 36 tolkuren in de privésituatie per jaar. Uren die niet opgebruikt zijn, kunnen niet overgezet worden naar het volgende kalenderjaar.


Wat is het probleem?

36 uren per jaar is veel te weinig voor de privésituatie: dit komt nog niet eens neer op één uur per week. Deze uren worden in de meest uiteenlopende omstandigheden ingezet en zijn van het grootste belang voor elke dove persoon. Als door bepaalde omstandigheden (echtscheiding, ziekte…) tijdens een bepaald jaar het aantal afspraken met bv. een advocaat, notaris of dokter oploopt, zijn de 36 uur binnen de kortste keren op. Veel dove mensen zijn dan ook spaarzaam met hun uren, omdat ze op zeker willen spelen. Dat zorgt ervoor dat ze niet of beperkt deelnemen aan bepaalde activiteiten. Het zorgt er ook voor dat de Vlaamse overheid een fout beeld krijgt van het aantal benodigde uren: dit is groter dan uit het aantal gebruikte uren naar voren komt.


Over de geldinzameling:

  • Je mag het bedrag van je gift vrij kiezen!
  • Het doel is 20.000 euro, we proberen echter zoveel mogelijk in te zamelen zodat wij ons kunnen voorzien op extra kosten (advocaat, proceskosten, tolkkosten,…).  Uw gift zal in ieder geval bijdragen tot het aanvechten om meer L-uren te krijgen.
  • Indien het streefbedrag van 20.000 euro niet gehaald wordt (bvb er wordt 8000 euro gestort),  dan wordt er niets teruggestort.  Het geld wordt in ieder geval gebruikt om toch een proces aan te spannen om meer L-uren te krijgen.
  • Fiscale attesten vanaf 40 euro zijn mogelijk, hiervoor moet u mailen naar geenpretjezondertolk@gmail.com
  • Het geld wordt beheerd door Doof Vlaanderen vzw, zij gebruiken het ingezamelde geld om alle kosten rond het proces te betalen.